Ons verhaal

A Rocha is een wereldwijde beweging van christelijke organisaties die, geïnspireerd door Gods liefde, zich inzet voor het herstel en behoud van de natuur, kerken inspireert door bewustwording en educatie en wetenschappelijk onderzoek doet. In meer dan 20 landen en op zes continenten brengt A Rocha thema’s als natuur, geloven, omgaan met de schepping en duurzaamheid bij elkaar. We zijn de christelijke, groene stem en helpen christen met hun ontdekkingstocht naar de waarde van alle leven voor God.

Zorg voor de schepping hoort bij het leven met God, bij de kern van het christelijk geloof. We geloven dat heel de schepping er is om God groot te maken!

We zijn een hoopvolle organisatie. Natuurlijk maken wij ons ook zorgen om verlies van natuurgebieden, soorten, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit, maar we leven, handelen en steken de handen uit de mouwen in het besef dat we onderdeel zijn van Zijn schepping, die gedragen wordt door God. Daar komt onze hoop vandaan.

Psalm 8 is ons in liefde toevertrouwd en God laat niet los wat zijn hand begon.

Kernwaarden

De vijf kernwaarden van A Rocha wereldwijd zijn:

Christian – de grondslag van alles wat we doen, is ons bijbels geloof in de levende God, die de wereld heeft gemaakt, lief heeft en de zorg over zijn schepping aan de mensen heeft toevertrouwd.

Conservation – We doen onderzoek voor het behoud en herstel van de natuur. Daarnaast vinden we natuureducatie en bewustwording – voor jong en oud – van groot belang.

Community – we willen vanuit onze toewijding aan God en aan de hele schepping goede relaties opbouwen, zowel binnen de A Rocha-familie als in onze lokale gemeenschappen.

Cross-cultural – We maken gebruik van de inzichten en vaardigheden van mensen uit verschillende culturen, zowel lokaal als over de hele wereld.

Cooperation – We werken samen met een breed scala aan organisaties en individuen die onze zorgen voor een duurzame wereld delen.